Постанова КМУ від 5 січня 2011 р. № 4

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 січня 2011 р. № 4
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789; 2002 р., № 51, ст. 2316; 2009 р., № 94, ст. 3209; 2010 р., № 40, ст. 1318) і від 10 жовт­ня 2007 р. № 1203 «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 78, ст. 2885; 2008 р., № 93, ст. 3073) зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через 90 днів з дня опублікування.
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. № 4

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203

1. У переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770:

1) у таблиці I:

список № 1 доповнити такими позиціями:
«Бензилморфін
3-моноацетилморфін
6-моноацетилморфін»;

список № 2 доповнити такими позиціями:
«АТМ (альфа-метилтриптамін)
2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін

NMT (N-метилтриптамін)
2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін

Буфотенин (5-OH-DMT)
3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-індол-5-ол

Бутилон (b-кето МВDB)
2-метиламіно-1(3–4-метилендіоксифеніл)бутан-1-он

БДБ (J, BDB)
L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін)

Етилон (b-кето МДЕА)
2-етиламіно-1(3–4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он)

MBDB
1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилбутан-2-амін

MDOH (N-гідрокси-3,4-метилендіоксиамфетамін)
1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-гідроксипропан-2-амін

Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP)
1-(3-хлорфеніл)піперазин

Метилон (b-кето МДМА)
(3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)

СР 55,940
(-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-диметилгептил) феніл]-транс-4-(3-гідрокси-пропіл)циклогексаном)

2С-Е
2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін

2С-І
2,5-диметокси-4-йодофенетиламін

2С-Т-2
2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін

2С-Т-7
(2,5-диметокси-4-N-пропілтіофенетиламін)

PCA
(пара-хлорамфетамін, 4-CA)

JWH-250
1-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)-індол

JWH-251
1-пентил-3-(2- метоксифенілацетил)індол

JWH-203
2-(2-хлорфеніл)-1-(1-фенілетиліндол-3-іл) етанон

5-МеО-АМТ
5-метокси-альфа-метилтріптамін

5-МеО-NМТ

SR-18 (RCS-8, ВЕМ-8)
1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-індол-3-іл)-2-(2-метоксифеніл)етанон

SR-19(BTM-4, ERIc-4, RCS-4)
(4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-індол-3-іл) метанон
1-(3-трифторфеніл)-піперазин)
2-фторметкатинон
3-фторметкатинон
4-метил-N-етилкатинон

Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцибін чи (або) псилоцин

Насіння Гермала (Peganum Harmalae) та екстракти і настойки з нього

Лоза Каапи «Золотої» (Banisteriopsis саарі) та екстракти і настойки з неї

Кора Чалипонга (Diplopterys cabrerana) та екстракти і настойки з неї

Кора Мімози (Mimosa Hostilis) та екстракти і настойки з неї

Кактус Сан-Педро (Echinopsis pachanoi, syn. Tricho-cereus pachanoi) та екстракти і настойки з нього»;

2) список № 2 таблиці II після позиції
«Дронабінол ((-)-транс-дельта-9- тетрагідроканабінол)
(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол

доповнити такою позицією:
«Кетамін
(±)-2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)циклогексанон)»;

3) список № 2 таблиці III доповнити такими позиціями:
«Амінептин
7-[(10,11-дигідро-5Н-дибензо [а, г]-циклогептен-5-іл)аміно]гептанова кислота

Амітриптилін
(5-(3-диметиламінопропіліден)-10,11-дигідродибензоциклогептен)

Апрофен (тарен)
5-діетиламіноетилового ефіру 1,1-дифенілпропіонової кислоти гідрохлорид

Гама-бутиролактон

Левана
(моно-[7-бром-2-оксо-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1Н-бензо[1,4діазепін-3-іл] сукцинату моногідрат)

Тіанептин
(RS)-7 [(3-хлор-6, 11-дигідро-6-метилдибензо [с, е] [1,2] тіазепін-11-іл) аміно]гептанової кислоти S, S-діоксид

Фенілетиламін
(2-фенілетиламін, b-фенілетиламін, 1-аміно-2-феніл-етан)»;

4) у таблиці IV:

список № 1 доповнити такими позиціями:
«Ангідрид оцтової кислоти оцтовий ангідрид
Фенілоцтова кислота альфа-толуїлова кислота»;

у списку № 2:

виключити такі позиції:
«Ангідрид оцтової кислоти оцтовий ангідрид»;
«Фенілоцтова кислота альфа-толуїлова кислота»;

примітку доповнити абзацами такого змісту:

«Речовини, що містять не менш як 45 відсотків таких прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Суміші, що містять кілька перелічених у цьому списку речовин, підлягають контролю, якщо їх сумарна концентрація дорівнює або перевищує концентрацію, встановлену для однієї з речовин (з урахуванням положень першого та другого абзаців цієї примітки).

Концентрація речовин, перелічених у цьому списку, визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).»

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1203:

позицію «Кодеїн» викласти в такій редакції:
«Кодеїн 25 міліграмів — для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози2 міліграми на мілілітр — для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози»;

позицію «Псевдоефедрин» викласти в такій редакції:
«Псевдоефедрин 25 міліграмів — для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози2 міліграми на мілілітр — для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози»;

позицію «Фенілпропаноламін» викласти в такій редакції:
«Фенілпропаноламін 25 міліграмів — для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози2 міліграми на мілілітр — для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози».